Etik

Batı gizemli geleneklerinin çoğu,cadı avları ve bunları takip eden bastırma çalışmalarıyla imha edilmiştir.Büyücüler derin araştırmalar yapmış,keşfetmiş ve başka öğretilerden yararlanmışlardır.
Bu yüzden gizemli sistelerimizin çoğu başka kültürlerden özellikle de doğudan gelir.Bu bilginler Çin,Hindistan,Tibet ve daha yakın çağlarda Kuzey Amerika Yerlileri,Orta ve Güney Amerika ve Meksika'dan gelmiştir.
Bu konuda politik,ahlaksal ve kültür bileşiminin Avrupa düşüncesine aktarımı konusunda ilk olarak şu soruyu sormalıyız.Bu çevirileri kim yapmıştır ve ruhaniliğin hakkını verebilmişlermidir? Ancak orjinal dili bilmeden bu soruyu cevaplamak neredeyse imkansızdır...
Yapabilceğimiz en iyi şey aynı eserin mümkün olduğunca çok sayıda çevirisini okumaktır.Kimi dinlediğimize dikkat etmeli ve kimin bize ruhani sırları sattığının ve neden sattığının bilincinde olmalıyız.Etnik olan herşey faydalı ve yardımcı demek değildir.
Hatta doğru bile olmayabilir.Bu şekilde kazanılmış ruhani öğretiler amaçlarından sapmış,hatta zararlı,öğrencileri de aldatılmış veya soysuzlaşmış olabilirler.
Büyücülüğün;barışçıl,uysal,yatay örgütlü,doğayı seven,kişi merkezli ruhani bir uygulama olarak,duygularını kaybetmişlere ve hayalkırıklığına uğramış olanlara verebileceği çok şey vardır.Bizim üzerine titrediğimiz bireysel değer,topluluk ve hür irade gibi kavramlar,baskı ve yasakların dini olan babaerkil dinlerin asla sağlıyamayacağı,bir hoşgörü getirmektedirler.

Psikolog Roberto Assagioli kendini gerçekleştirme için Alice Bailey'in yedi ışığını yansıtan yedi yol olduğundan söz etmiştir.Bunlar güzelliğin,iradenin,kendini adamanın,somut bilimin,aktif zekanın,sevgi erdeminin ve dinsel ayinin yollarıdır.
Büyücüler bu yedi ışığın hepsini tanır ve çoğu birden fazlasıyla yaşarlar.Ayinin yolu,adından da anlaşılacağı gibi kutsal tören yapmak,bu tören aracılığıyla da bütünlük,anlam ve duygu bulmaktır.Bu yol,bağlantıların,mevsimlerin,ayin durumlarının,yıldız ve gezegenlerin üzerine ayinler yaparak birkez daha iyiye,doğruya ve güzele bağlanmamız için bizi destekler.

Alıntılar: (Elisabeth Brooke)
Sonuç olarak, pagan özünüzü yalan mitlerden ve saçma hikayelerden arındırın.Kendi uygulamalarınızı bularak,bunları diğer kültürlerle iletişim için bir dil olarak kullanın.Bu sayede hayata saygıya ve tapınmaya dayanan uluslararası bir ağ kurabiliriz.
Her istediğini yap, ama kimseye zarar verme (geleneksel wiccan)

Büyünün alanı doğasal kuvvetlerin kontrolüdür,yani bir anlamda büyü doğadaki gizemli güçlerin kontrolü ile ilgilenen bir bilimdir.
Sihirle uğraşmak,normal üstü gücün alanına girmektir.Sınıf,cinsiyet ve ırk konusundaki ayrımlar büyücülükte yoktur çünkü amaçları doğru olan deneyimli herhangi bir kişi bu güçleri kullanabilir.
Büyüde yapılamsı gereken ilk şey yoğunlaşma ,ikincisi ise meditasyondur.
Amaçlarını sorgulayan ve kendi dürüstlüğünde şüphe edenler hiçbir zaman gücün tutsağı ve kölesi olmazlar.
Hiçbirimiz aziz olmaya çalışmadığımıza ve insani hatalar yapabileceğimize göre ahlaki yolumuz mümkün olduğu kadar gerçekçi olmalıdır.İntikam kendi kendinden doğar ve kim ne kadar yaratıcı olursa olsun,öç duygusunun varlığı sonuçları olumsuz kılar.
Büyü en iyi genel iyilik ve kişisel gelişim için kullanılır.Biri sizi incitirse,onun tüm negatif enerjisini geri yollayın.
İnsanın kendisi için yapabileceği en faydalı şey başkasına faydalı olmaktır.
Bir hayatın gücünün tüm hakkı hizmetkarlarının eline geçmesini sağla.
Bir ruhun sevgisinin büyük olanlara yardıma çalışanların yaşamlarını canlandırmasını sağla
Payıma düşen affedicilik,zararsızlık ve doğru sözle bitirmemi sağla.