Wicca Yasası

Wicca için belirli kurallar yokdur ama yasa vardır.Bazı geleneklerde,özellikle Alexandrian geleneğinde,Yasa,Gölgeler Kitabı’nın bir bölümüdür,bunun için de,usüllerin,ilkelerin kaydedildiği bir sırdaş olarak korunması zorunludur.Efsaneye göre Yasa,17.yy.da cadı takiplerinin zirvede olduğu dönemde doğmuşdur.
Günümüzde,Gölgeler kitabına,Yasa genellikle yeniden yazılmaz.

Bütün Wiccanların uyması gereken bir kural vardır ve bu bütün wiccanların karakterini de belirtir.

Kimseye(kendine de) zarar vermediğin sürece,ne istiyorsan yapabilir ve düşünebilirsin.

Wicca yasası,bu bir kural ile de açıklanabilir.Bunun yanında,üçler kuralı da vardır”low of Return”Bu kuralda,yapılan herşey,yapana üç kere(üçün üçle çarpımı kadar güçlü) geri dönecektir.(Yapdığın herşey,senin ve diğerlerinin de geleceğini belirler)O halde herkez kendi kaderinin güvencesidir.

Wicca yasası ve üçler kuralından başka,13 prensib vardır.1973 yılında Amerika Cadılar Komitesi tarafından kabul edilmişdir.(Council of American Witches)

13 prensib,cadılıkla ilgili masalları ortadan kaldırmak beklentisi ile yazıya geçirilmişdir.

Özellikle de Cadılık ve Satanizm arasındaki farka açıklık kazandırmak için.